O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Beseda

Dne 14. 11. 2023 se uskutečnilo setkání strážníků z oddělení prevence kriminality a dopravní výchovy Městské policie Ústí nad Labem se seniory. Ve společenské místnosti Kulturního domu Zátiší Chabařovice si popovídali o problémech, které naše seniory tíží. Hlavním tématem byla ochrana osobní i majetku, proti různým podvodníkům, se zaměřením na internetové podvody. Na pořadu dne byl i bezpečný pohyb v silničním provozu. Setkání je jedním celé řady přednášek a besed, které Městská police Ústí nad Labem provádí v rámci programu prevence kriminality na místní úrovni, zaměřeného na seniory a zdravotně handicapované spoluobčany s názvem „Myslíme na Vás“. Tento projekt je zaměřen na aktivity městské policie v oblasti posilování kompetencí, které zvýší odolnost cílové skupiny (seniorů a zdravotně handicapovaných), vůči rizikům hrozícím této kategorii občanů. Na závěr celého setkání strážníci předali reflexní prvky všem přítomným, které pro ně věnovalo vedení města. 

  Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: