O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Beseda

Dne 19.9.2022 v 16,00 hod., proběhla V Centru služeb pro sluchově postižené beseda zaměřená na pohyb chodců v silničním provozu, bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být viděn“.  Jednalo se o další preventivní akci městské policie v rámci Evropského týdne mobility. Přednáška byla doprovázena zajímavou prezentací práce Městské policie Ústí nad Labem. Setkání bylo velmi úspěšné, což se projevilo také při bohaté diskuzi, která se rozpoutala v závěru přednášky a kterou do znakové řeči tlumočil člen skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy Milan Holub. Městská policie Ústí nad Labem se v rámci prevence kriminality a bezpečnosti silničního provozu dlouhodobě věnuje nejohroženějším skupinám obyvatel našeho města, dětem,  seniorům a zdravotně handicapovaným.  Účastníkům setkání předali strážníci pomůcky potřebné k osobní ochraně a reflexní prvky, které pro zúčastněné věnovalo město Ústí nad Labem. Jak uvedl  náměstek primátora Statutárního města Ústí nad Labem Mgr. Tomáš Vlach, který je garantem těchto akcí: „Téma bezpečnosti v silničním provozu je stále aktuální. Jsem proto rád, že se u nás takové preventivní akce pravidelně konají a že se zaměřující především na ty skupiny spoluobčanů, které to nejvíce potřebují.“Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: