O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail: mp@mag-ul.cz

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Akce pro sluchově postižené

V Centru služeb pro sluchově postižené proběhla  dne 18. 9. 2023 od 16:00 hodin beseda, zaměřená na pohyb chodců v silničním provozu. Téma přednášky bylo jednoduché, ale zásadní: bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být viděn“.  Jednalo se o další preventivní akci městské policie s názvem: „Bezpečnost neslyšících a nedoslýchavých v dopravě“. Setkání se uskutečnilo v rámci Evropského týdne mobility. Přednáška byla doprovázena zajímavou prezentací práce Městské policie Ústí nad Labem. Celé setkání a bohatou diskuzi, která se rozpoutala v závěru přednášky, vedl a do znakové řeči tlumočil člen skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy Milan Holub. Městská policie Ústí nad Labem se v rámci prevence kriminality a bezpečnosti silničního provozu dlouhodobě věnuje nejohroženějším skupinám obyvatel našeho města, a to dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným.  Účastníkům setkání předali strážníci pomůcky potřebné k osobní ochraně a reflexní prvky, které pro zúčastněné věnovalo vedení města. Jak uvedl první náměstek primátora města Tomáš Vlach:  Práce se sluchově postiženými je dlouhodobá a městská policie v této oblasti patří mezi nejlepší sbory v České republice. Díky možnosti činnosti týmu prevence kriminality a bezpečnosti silničního provozu máme šanci snížit riziko dopravních nehod.
Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: