O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Agresivní muž

Dne 29.8.2018 v 19,35 hod., vykonávala hlídka strážníků kontrolní činnost v v obvodu Bukova, kde si v ulici Masarykova všimla muže, který okolo sebe máchal rukama a kopal do vzduchu.  Hlídka  u tohoto muže zastavila a následně vystoupila z vozidla, aby se přesvědčila, zda  je tento neznámý muž zdravotně v pořádku nebo  nepotřebuje li  nějakou pomoc.  Strážníci dotyčného muže zastavili a zeptali se ho, zda je v pořádku, ale ten na dotazy hlídky nereagoval a jen si pro sebe něco povídal. Z těchto důvodů ho strážníci požádali  o prokázání své totožnosti, ale ten ani na opakované výzvy strážníků nijak nereagoval.  Hlídka muže upozornila, že pokud neprokáže hodnověrným způsobem svoji totožnost,  vystaví se možnému postihu za spáchaný přestupek proti veřejnému pořádku a dále bude předveden na Policii ČR ke zjištění své totožnosti a pokud bude klást odpor při předvedení bude předveden za užití donucovacích prostředků.  Jelikož tento neznámý muž nijak nereagoval ani na výzvu a ani na následné poučení, byl strážníky  odveden ke služebnímu vozidlu.  V tu chvíli začal být předváděný na hlídku agresivní a pokusil se strážníky fyzicky napadnout. Ti dotyčného zpacifikovali a nakonec ho převezli na Policii ČR v poutech.  Zde bylo zjištěno, že se jedná o devatenáctiletého muže z Ústecka. Celý případ bude dořešen u příslušné přestupkové komise.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: