O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Porušení vyhlášky města

Dne 24.6.2019 ve 13.00 hod., vykonávala hlídka strážníků  kontrolní činnost v centru města, se zaměřením na veřejný pořádek a dodržování obecně závazných vyhlášek města.  Při kontrole prostoru za provozovnou Barborka v ulici   Hrnčířská  byl na lavičce u dětského hřiště zjištěn muž, který zde požíval alkoholický nápoj. Hlídka k muži přistoupila, obeznámila ho s jeho přestupkovým jednáním  a poté ho vyzvala k prokázání totožnosti. Dotyčný muž středního věku odmítl  celou věc vyřešit v příkazním řízení, proto byl celý případ po zadokumentování  předán k dořešení  příslušné přestupkové komisi.


Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: