O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Požár

 Dne 9.10.2017 v 19.30 hod.,  byl na žádost operačního střediska městské policie proveden výjezd strážníků do ulice  Železničářská, kde dle oznamovatele mělo  docházet k pálení kabelů.   Na místě bylo hlídkou zjištěno, že zde neznámý muž pálí domovní odpad (matrace, postele, skříně, koberce, autosedačky). Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o  Slávka H. (1983)  bytem Ústí nad Labem.  Vzhledem k velikosti a rozsahu ohně, byli na místo přivolán hasiči, kteří oheň během půl hodiny zcela uhasili.  S výše uvedeným bylo sepsáno oznámení o spáchaném přestupku, které bude postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: