O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Nábor


„Příjem žádostí – dotazníků – profesních životopisů – není zatím časově omezen“.POŽADAVKY NA UCHAZEČE O MÍSTO STRÁŽNÍKA

 

Strážníkem se může stát občan České republiky, který

a) je bezúhonný,

b) je spolehlivý,

c) je starší 21 let,

d) je zdravotně způsobilý,

e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Bezúhonnost a spolehlivost prokazuje uchazeč výpisem z rejstříku trestů a čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Zdravotní způsobilost posuzuje lékař závodní preventivní péče.

 

V případě, že výše uvedené podmínky splňujete a máte zájem o místo strážníka MP Ústí nad Labem, můžete nás kontaktovat:

 

1. e-mailem -

2. telefonicky - 475272349

3. písemně - Městská policie Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

4. osobně na adrese: Městská policie Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III.patro, č.dv.329,

každý pracovní den od 08,00 do 14,00 hod..

 

 

  Osobní dotazník (PDF) stahujte zde: Str. 1  Str. 2

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: