O městské policii
Informace
Užitečné odkazy
Kontakt

Tísňové volání: 156

Operační středisko: 475 272 891

linka pro neslyšící
tel.: 608 249 747
fax: 475 211 946


datová schránka: vt8bhx2

e-mail:

Adresa:

Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem


 

Kontrola psů

V uplynulém týdnu pokračovaly v obvodu Střekova  preventivně bezpečnostní akce, zaměřené na dodržování obecně závazných vyhlášek města a na čistotu u sběrných kontejnerů na domovní odpad  a jejich okolí. Během této akce bylo zkontrolováno dvanáct majitelů psů, u kterých se kontrolovalo očipování  jejich psů, a které proběhly bez závad a tři bezdomovci, kteří se přehrabovali v popelnicích a na zemi po sobě zanechali nepořádek. Ty strážníci donutili nepořádek po sobě uklidit a z místa je vykázali.

Preventivně bezpečnostní akce
Kalendář akcí s účastí MP
Odběr novinek
Email: